👈 فروشگاه فایل 👉

تمرینات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات درس متلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالب مفید برای دوره های کارشناسی ارشد

پردازش سیگنالهای گسسته

پردازش در حوزه زمان و فرکانس

مقدمه

از نمونه سیگنالهای صوتی که در اختیار قرار داده شده نمونه S27انتخاب شد و پس از load كردن در متلب پردازش در حوزه زمان را شروع می كنیم.

فهرست پارامترهای پردازشی در حوزه زمان:

1. محاسبه انرژی سیگنال در یک دوره نمونه

2. محاسبه انرژی سیگنال در كل سیگنال صوتی(total energy signal)

3. محاسبه توان متوسط در یک دوره نمونه

4. محاسبه توان متوسط سیگنال در كل سیگنال صوتی

5. محاسبه بستر جذب سیگنال

6.محاسبه تعدادنقاط برخوردبا محور افقی (برخورد باصفر)

7.طراحی ‌NOTCH FILTER

8. خود همبستگی(autocorrelation)

به همراه سورس های جالب متلب

جزوه کامل متلب

برنامه های شبیه سازی شده در متلب

مطالب مفید الگوریتم مونت كارلو ES

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله آنکیلوستوما کانینوم تحقیق هوادیدگی خاك تحقیق آلارم های فشار، مسیر هوا پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 ترسیم نمودار های سیستم بانکی اکشن زیبا برای فوتوشاپ