👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید

ارتباط با ما

... دانلود ...

آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید

بهینه شدن کارایی و قدرت به صورت تعیین کننده برای لینوکس جدید و محصولات آندروئید در نظر گرفته شده است. این مقاله بیان کننده کارایی استفاده شده به مقدار وسیع و روش شناسی های مربوط به شکل گیری قدرت و کاربرد آن ها برای مراحل مختلف در طراحی محصول است.

نیاز برای کارایی

در رقابت های بازاری زیاد برای تلفن های هوشمند، تبلت ها و ابزارهای موبایل اینترنت و موفقیت های مربوط به محصولات جدید بستگی زیادی به کارایی بالا، نرم افزار مسئول و طول عمر طولانی باطری دارد.

در دوران PC این برای موفق بودن مربوط به کارایی زیاد توسط هم زمان کردن گیرنده و فرستنده مخابراتی و سخت افزاری در فرکانس های سریع تر قابل قبول بود. به هر حال، این در دنیا عملی نمی باشد که در این صورت کاربران معمولا انتظار دارند تا متصل و آنلاین باقی بمانند. تنها روش برای به دست آوردن کارایی بالا در حالی می باشد که یک باطری با طول عمر بالا برای ایجاد کردن محصول با کارایی بالا حفظ می گردد.

براساس جنبه سخت افزاری، نیاز برای کارایی به جلو راندن استفاده از هندسه های سیلیکون کمتر و یکپارچگی های SoC است. براساس جنبه نرم افزاری، آنالیزهای مربوط به کارایی نیاز به یکپارچه بودن جریان طراحی دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآموزی برق پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ی دستگاهی توسعه رسانه اى و تهدیدهاى نرم مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 (موجودی ها)