👈 فروشگاه فایل 👉

اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده

خلاصه – درک کردن و فهمیدن درباره ریز شبکه ها با ولتاژ کم در آینده (LV) مورد نیاز می باشد که همه موضوعات فنی مانند قدرت و تعادل انرژی، کیفیت قدرت و حفاظت حل می گردند. یکی از بیشترین تعیین کننده ها حمایت کردن از ریز شبکه LV در طول راه اندازی نرمال می باشد. در این مقاله، موضوعات حفاظت از ریز شبکه های LV موجود می باشند و به ریز شبکه LV جدید گسترش یافته است که در آن مفهوم حفاظت کردن براساس شبیه سازی ها با نرم فزار شبیه سازی شده PSCAD شبیه سازی شده است. مفهوم حفاظت در آینده برای ریز شبکه های LV ضروری می باشد که سرعت بالاو استاندارد برای مثال IEC-61850 را براساس ارتباط برای دست یافتن سریع، انتخابی و حفاظت اجرایی قابل قبول را فراهم می سازد.

کلمات شاخص – تولید توزیعی (DG)، ذخیره انرژی، سکوبندی، ولتاژ کم (LV)، ریز شبکه، محافظت، شبکه های هوشمند

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق امنیت غذا و تغذیه اسلاید هویت شناسی آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 80 پاورپوینت روش تولید سیمان بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری