👈 فروشگاه فایل 👉

تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV

ارتباط با ما

... دانلود ...

تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV

چکیده

شبکه های فاقد عمومیت متحرک و موبایل انواع جدیدی از مسائل امنیتی را مطرح کرده اند که ایجاد ماهیت تعاونی و مشارکتی و سیستم های بازی را می کند و به وسیله منابع در دسترس محدود می شود. در این مقاله ما یک لایه لینک داده ای اتصالی Wi-Fi را به عنوان یک پایه و اساس را در نظر گرفته ایم و بر روی مسیریابی ایمن متمرکز شده ایم. ما بر روی پیاده سازی و به کار بردن گسترش این نمونه اولیه AODV امنیتی بحث کردیم که شامل روش های میزان سازی کمکی در بهبود بخشیدن به کارکردشان می باشد. به عنوان یک نام برای آن ما یک مکانیسم سازگار را پیشنهاد می کنیم که در آن رفتار SAODV تعدیل می گردد. به هر حال ما روش سازگار و دیگر روش هایی را که با تغییر اثرات دیجیتالی سر و کار دارد را تغییر می دهیم. این مقاله به صورت جمع شده و خلاصه ای از نتایج تجربی است که ما در طراحی نمونه اولیه، پیاده سازی و تعدیل آن جمع آوری کرده ایم.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 89 ترجمه و نفسیر سوره تغابن پروژه لایحه ی اصلاح قانون تجارت مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس مبانی نظری اسباب و ابزار ابتلاء، تکالیف عمومی، روزه، جهاد، حج