👈 فروشگاه فایل 👉

دانستن در زمینه تصویر مربوط به بدن در مورد دانش آموزان سال اول آفریقایی آمریکایی تبار و سفید پوستان: در مشارکت با YMCA

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانستن در زمینه تصویر مربوط به بدن در مورد دانش آموزان سال اول آفریقایی آمریکایی تبار و سفید پوستان: در مشارکت با YMCA

خلاصه

پیش زمینه – محقق پیشنهاد می کند که عدم رضایت از بدن می تواند توسط دانش آموزان سال اول با شش سال سن گسترش یابد. تعداد کمی از مطالعات رابطه بین فاکتورهای مربوط به تصویر بدن والدین را براساس تصویر بدن در بین این جمعیت با استفاده از روش CBPR آزمایش کردند.

اهداف- ما در جستجوی آزمایش کردن اثرات والدی براساس تصویر بدن در خانوده های آفریقایی آمریکایی تبار و دانش آموزان سال اول سفید پوست در کمیته CBPR در مشارکت با YMCA در شهر بزرگ واشنگتن هستیم.

روش ها- داده های کمی که توسط معلمان مدارس و محققان آکادمی جمع آوری شدند. بچه ها در یک اندازه طرح های تعیین شده برای ارزیابی کردن تصویر بدن مشارکت کردند. تصویر اعضا و اندازه گیری های مربوط به رفتار غذا خوردن برای والدین مشخص شد. آنالیزهای هم بسته و توصیفی برای آزمایش کردن ارتباطات و مشخصه های مربوط به تصاویر بدن بچه ها و فاکتورهای مرتبط با آن به کار برده شد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی آموزش کامل هوش مصنوعی مقاله جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری