👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

چکیده

اگرچه مطالعات بسیاری نشان می دهند که وقتی تصمیمات مدیریت منابع انسانی به استراتژی سازمان پیوند میخورند ارزش افزوده ی مدیریت منابع انسانی بیشتر می شود اما دانش تجربی در مورد اینکه ملاحظات استراتژیک چگونه بر فرآیند تصمیم گیری های مربوط به مدیریت الکترونیک منابع انسانی تاثیر میگذارد ، محدود است. بنابر این هدف این مطالعه سه مورد می باشد . 1 ) با معرفی کابرد های مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نحوه ی تاثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در این زمینه را با سه مطالعه موردی می آزماییم. 2) ارائه ی پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 3) ارائه پیشنهاداتی درباره ی اینکه چگونه ملاحظات استراتژیک را در فرآیند تصمیم گیری بهتر لحاظ کنیم. سه مطالعه موردی کامل بر روی پیاده سازی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در شرکت ها با استفاده از یک مدل بر روی فرمولاسیون استراتژی مدیریت الکترونیک منابع انسانی (مارلر 2009) به انجام رسیده است. این مطالعات موردی نشان میدهند که وقتی محرک های کسب و کار خاصی از فرآیند تصمیم گیری غایبند ، مهم ترین نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی تمرکز بر جلوگیری از ناخشنودی ونارضایتی می شود. برای اینکه مدیریت الکترونیک منابع انسانی بتواند در یک مسیر استراتژیک تر استفاده شود کسب و کار و مدیریت منابع انسانی باید در یک خط قرار بگیرند .

بر اساس این یافته ها ،ما برای مطالعه ی آکادمیک این زمینه ی جدید ارتباط درونی بین استراتژی ، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات، پیشنهاداتی را ارائه میدهیم. به علاوه ما برای شاغلین در زمینه ی منابع انسانی پیشنهاداتی درباره ی نحوه ی بهینه کردن تطابق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی داریم.

کلمات کلیدی : مدیریت الکترونیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژی

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر سیستم های خبره تحقیق ترکیبات یونی و تاریخچه کشف این ترکیبات آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 83 پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری پاورپوینت و پروژه بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی