👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی آشنایی با اعتیاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

تعریف اختلالات مربوط به اعتیاد یا مبتنی بر كمیت، فراوانی و یا شدت رفتارهای مواد جویانه از طرف بیمار می‏باشد و یا اینكه اصطلاح ”مصرف غیر قانونی مواد“ مبنای تعریف اختلالات مربوط به اعتیاد قرار می‏گیرد.

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی به مواد (substance dependence) نام برده می‏شود، هر چند كه در میان مردم این بیماری ”اعتیاد“ و خود بیمار به عنوان معتاد شناخته شده است.

بیمار وابسته به مواد علیرغم تجربه مشكلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قطع مصرف آن نیست. مصرف مواد یك الگوی رفتاری ناسازگارانه و بیمار گونه است كه بروز علائم رفتاری، روانی، شناختی و جسمی به اختلالهای بالینی در فرد مصرف كننده منجر می‏شود. این اختلالها عبارتند از:

1- ایجاد تحمل: بیمار در دفعات بعدی مصرف مواد برای رسیدن به سطح قبلی روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف كند.

2- بروز علائم ترك: عدم مصرف مواد علائم جسمانی و روانی ترك مانند بیقراری، اضطراب، بیخوابی، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر می‏شود.

3- تمایل بعدی: هوس، در بیشتر بیماران پس از قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بیمار قادر به كنترل هوس و ترك مصرف این كار نمی‏باشد.

4- بیمار برای تهیه مواد، هزینه، وقت و سرمایه‏های دیگران و خانواده را مصرف می‏كند.

👇محصولات تصادفی👇

الگوی توسعه مرکز- پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای بررسی بازار فولاد در جهان و ایران دانلود تحقیق عملیات بدر دانلود تحقیق در موردسوانح وحوادث