👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی پیدایش جنگل

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان ، درختچه ها و گونه های علفی است كه همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراك حیاتی گیاهی و جانوری را تشكیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاكی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ كند.

حداقل سطحی كه برای تشكیل جنگل از نظر علمی لازم است بسته به نوع گونه درختی ، شرایط محیطی و غیره تغییر می كند. این مساحت در شرایط معمولی حداقل 3/0 هكتار ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه « جنگل » از زبان سنسكریت است و به اكثر زبانهای اروپایی نیز وارده شده است و معنای جنگل طبیعی و بكر را می دهد. جنگل بسته به نوع پیدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بكر ، جنگل طبیعی ، جنگل مصنوعی یا جنگل دست كاشت طبقه بندی می شود.

جنگل بكر یا جنگل دست نخورده ، جنگلی است كه بدون دخالت انسان بوجود آمده است و تركیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است كه وضعیت كاملاً طبیعی را نشان می دهد .چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بكر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بكر هیچ گونه موادی ( زنده یا غیر زنده ) به خارج از آن حمل نمی شود.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی روابط مالی زن و شوهر تحقیق رابطه آب و گیاه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشهد مقدمات مدیریت آموزشی دانلود پاورپوینت شرایط اقلیمی کرانه جنوبی دریای خزر (معتدل و مرطوب)