👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری

ارتباط با ما

... دانلود ...

برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری

اطلاعات در محیط های کسب و کار

چکیده

مدیریت رابطه مشتری (CRM) از جمله مهم ترین و فراگیر ترین اطلاعات است که در دسترس مدیریت بیشتر سازمان ها قرار دارد. این موضوع به خصوص در بازاریابی بین یک بنگاه تجاری با بنگاهی دیگر مصداق دارد که طی آن، رابطه گسترده کاری یک شرکت با مشتریان خود اهمیت زیادی برای حفظ و تداوم تجارت سالم دارد. با وجود این، در بیشتر موارد، مدیریت داده های مربوط به CRM را برای روابط مشتری خود بسیار ویژه تلقی کرده و از همین جا از تحلیل این اطلاعات در قالب اجزای بازار، مقولات مربوط به مشتری و رابطه مشتری با شرکت غفلت نموده و نمی تواند نتایج معنی داری را برای اتخاذ تصمیمات تجاری به دست آورد.

محققین این طرح، روشی را برای طبقه بندی موثر اطلاعات CRM ارائه می دهند که احتمالاً راهنمای تصمیمات مدیریتی خواهد بود. این کار می تواند درک ما را از شکل دهی به پردازش اطلاعات در خصوص ارتباط شرکت با مشتریانش، جهت دار بودن تصمیم گیری برای ارتباط مشتری با شرکت، عوامل مهم تصمیم گیری در معاملات و سابقه تاریخی رابطه شرکت با مشتریان، یاری کند. نتیجه نهایی این تحقیق استفاده بهینه از اطلاعات تاریخی ارزشمند خواهد بود تا استراتژی های رقابتی و برنامه های مرتبط و سیاست هایی برای حفظ و ارتقای پایه مشتری شرکت و سایر عناصر مرتبط با حجم شبکه تحویل شرکت حاصل شود.

واژه های کلیدی: مدیریت رابطه مشتری، پایگاه داده ای مشتری، اطلاعات مربوط به مشتری و تامیت کننده،تصمیم گیری بر مبنای داده ها

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی زندگی نامه استاد شهـریار به قـلم جـناب آقای زاهـدی ، دوست استاد کتاب آموزش قطعات کامپیوتر پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی