👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

چکیده:

هدف- هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-b) در صنایع بسیار سبک است.

طرح/ روش شناسی/ دیدگاه - این مقاله مطالعه موردی دقیق Outotec plc، ارائه دهنده برجسته تکنولوژی برای صنایع فلزات و معادن است.

یافته ها- این مطالعه تغییرات رابطه تجاری همانند غلبه بین بخش ها و ماهیت تعاونی و رقابتی تناوب رابطه را طی یک چرخه تجاری شناسائی می کند.

کاربردهای عملی- این بررسی روشهای معتدل سازی اثرات چرخه های تجاری را در صنایع بسیار سبک از منظر یک ارائه دهنده تکنولوژی مبتنی بر تحقیق شناسائی می کند.

اصالت/ ارزش- در حالی که تعداد زیادی پژوهش اقتصادکلان در مورد چرخه ها و بررسی هائی نیز در مورد چرخه های تجاری ویژه صنعت ( صنعت- ویژه) وجود دارد، این مطالعه نمونه نادری از تحقیق ویژه کمپانی بر ابقای چرخه های تجاری است.

کلمات کلیدی : چرخه های تجاری، تجارت تحقیق، مدیریت رابطه ، محیط تجاری سبک، بازاریابی تجارت با تجارت.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی برق در مورد سیستم های تزیع الکتریکی نمونه کار اکسل به صورت زیبا شامل مباحث کلی حسابداری بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات دانلود پاورپونت عقل یا عشق