👈 فروشگاه فایل 👉

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای كیفری

1- قرار منع تعقیب

2- ترك انفاق

3- فحاشی

4- صدور چك بلامحل

5- قرار موقوفی تعقیب

6- سرقت تعزیری

7- مزاحمت تلفنی

8- جعل عنوان

9- ممانعت از حق

10- كلاهبرداری

11- فروش مال غیر

12- قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

13- كلاهبرداری

14- خیانت در امانت

15- تخریب اموال

16- قتل غیر عمد

17- انتقال مال غیر غیر و كلاهبرداری

18- ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

19- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

20- افراز و فروش ملك مشاع

21- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

22- الزتم به اخذ پایان كار و تفكیك و تنظیم سند رسمی

23- اصلاح شناسنامه و تغییر نام

24- الزام به تنظیم سند اتومبیل

25- اعسار به تقسیط محكوم به

26- تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

27- تنفی وصیت نامه عادی

28- تنفیذ مبایعه نامه

29- تجویز انتقال منافع به غیر

30- تعدیل وافزایش اجاره بهاء

31- خلع ید و قلع و قمع بنا

32- صدور حكم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین

33- در خواست تحریر تركه

34- دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری

35- دعوی تصرف عدوانی

36- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری

37- درخواست تخلیه طبق قانون 1376 منزل مسكونی

38- مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری

39- مطالبه خسارت وارده بر ملك

40- فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه

41- قرار تامین دلیل

42- حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احكام كیفری

43- استفاده از تجهیزات ماهواره

44- ارتشاء

45- افتراء

46- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

47- ترك انفاق

48- تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی

49- آزادی مشروط

50- خیانت در امانت

51- اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی كیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت

52- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسكناس مجعول شاكی خصوصی

53- رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)

54- زنای غیر محصنه

55- صدور چك بلامحل

56- ضرب و جرح

57- فروش مال غیر و تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری

58- فریب در ازدواح

59- ممانعت از حق

فصل پنجم: اجرای احكام مدنی

60- تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376

61- مطالبه وجه سفته

62- الزام به تنظیم سند رسمی تلفن

63- صدور قرار داد دستور موقت

64- مطالبه وجه

65- تعدیل اجاره بها

66- مطالبه كارگری

67- فروش ملك مشاعی

68- الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

69- مطالبه وجه رسید عادی

70- اعتراض به قرار تامین خواسته

71- فروش ملك مشاع

72- خلع ید

73- اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محكومیت های مالی

74- تنظیم سند رسمی انتقال زمین

75- تنظیم سند خودرو

فصل ششم: دادگاههای خانواده

76- اجازه ازدواج دختر باكره

77- الزام به ثبت واقعه رجوع

78- افزایش و تعدیل نفقه

79- اجازه ازدواج مجدد

80- اثبات زوجیت و الزام به ثبت رسمی نكاح

81- الزام به تهیه مسكن علیهذه

82- تمكین

83- حق ملاقات

84- طلاق توافقی

85- طلاق خلع و مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه

86- صدور حكم رشد

87- فسخ نكاح

88- ملاقات فرزند

89- مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی و نفقه فرزند

90- مطالبه مهریه

فصل هشتم : دادگاه اطفال

91- ایراد ضرب و جرح عمدی

92- ایراد ضرب و جرح با چاقو

93- ایجاد مزاحمت و اخلاق در نظم عمومی

94- تحریب شناسنامه

95- سرقت و تخریب

96- رابطه نامشروع

97- عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم: دادگاه تجدید نظر استان تهران

98- اثبات نسب

99- تخلیه مغازه به استناد قانون 1356

100- تصرف عدوانی

101- تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

102- تقاضای توقیف و ابطال اجرائیه

103- تقاضای صدور حكم به تقسیط مهریه

104- تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش

105- تعدیل اجاره بها

106- تعیین نفقه

107- تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی

108- تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

109- تنفیذ طلاق

110- طلاق به استناد قاعده عسر و حرج

111- طلاق خلع

112- فسخ نكاح بعلت تدلیس زوجه

113- طلاق وحضانت فرزند

114- مطالبه مابه تفاوت متراژ آپارتمان

115- مطالبه وجه سفته وتامین خواسته

116- مطالبه ودیعه منزل استیجاری

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله یک تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید) فایل اتوکد پلان بام مجتمع مسکونی 6 طبقه کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی اندیشه سیاسى اسلام دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری پاورپوینت بررسی میکروکنترلر 8051