👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش خانواده در كاهش جرائم

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

جرم پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شكل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌كنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده كه نقش مهمی را در همكاری و متجانس كردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد.در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع جرم می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع جرم توضیح دهیم.در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های جرم دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع جرم دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی برق درباره نیروگاه سیکل ترکیبی بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی گزارش کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی و تولید قطعه ) پاورپوینت اندیشه مدیریت اسلامی