👈 فروشگاه فایل 👉

یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الكترونیكی در كشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تكنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، كشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الكترونیكی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن كشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود كه وضعیت دولت الكترونیكی در این كشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با كشورهای همطرازش قرار دارد بطوریكه به عنوان مثال در سایت دولت الكترونیكی این كشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الكترونیك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی كه بر روی سایت اعلام شده از طریق فاكس است. این در حالی است كه این امكان و امكانات پیشرفته‌تری هم‌اكنون در سایت دولت الكترونیكی بسیاری از كشورهای در حال توسعه وجود دارد.

فهرست مطالب :

چكیده

مقدمه

اهداف دولت الكترونیك

كاربردهای دولت الكترونیكی

مدلهای ارزیابی دولت الكترونیكی

مدلی برای ارزیابی دولت الكترونیكی در كشورها

خلاصه و نتیجه‌گیری

تدوین سیستم مدیریت كیفیت “ ISO 9001-2000 ”

توسعه فن آوری اداری

دولت الكترونیك گامی موثر در تحول نظام اداری

ویژگیهای دولت الكترونیكی

مفهوم دولت الكترونیك

عوامل ایجاد دولت الكترونیك

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک های ........ بررسی مبانی فقهی ضمان خسارات زائد بر دیه دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع طیف نگاری UV FTIR IR دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه انسانی (فصل دوم تحقیق)