👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ارزیابی محیط به منظور شناسایی SWOT در ورزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی برای واکنش نسبت به تغییرات محیطی باید شرایط داخلی و خارجی خود را به دقت بررسی کرده و استراتژی هایی کارآمد را به منظور تلفیق مناسب این دو بعد و خلق ارزش عمومی بیابند .

ویک (1995) بیان می کند « هویت یک شیء یا رویداد هیچگاه در خلأ شکل نمیگیرد بلکه در مقابل سایر پدیده ها خود را نشان می دهد» . با این دیدگاه کل و جزء ، محیط و مرکز ، تاریکی و روشنی در کنار یکدیگر معنا می یابند . سپس برای شناخت ماهیت یک پدیده نمی توان تنها به بررسی اجزاء آن « اکتفا کرد بلکه باید به شناسائی رابطه و تعامل آن با محیط نیز پرداخت »

هدف :

هدف گام چهارم در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تهیه اطلاعات لازم از نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصت ها و چالش های محیطی است .

نقاط قوت و ضعف ، معطوف به محیط سازمان بوده و به شرایط فعلی آن اشاره دارند . فرصت ها و چالش ها ، معمولاً خارجی هستند و رویکردی آینده نگر دارند .

علاوه بر این، پرداختن به انتظارات بطور مستقیم به تعریف اهداف منتهی می شود و از طرفی بیان دغدغه ها و نگرانی های مردم به تعریف موضوعات استراتژیک و اجتناب از اتخاذ اهداف منفی منجر می شود. ( براسیون ، آکرمن و فین 2004)

پتانسیل های عمل، در طول آکسون های میلین دار نسبت به آکسون های غیرمیلین دار سریعتر حرکت می کنند.

در یک آکسون میلین دار، پتانسیل عمل از یک گره به گره بعدی جهش می کند (هدایت جهشی).

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهر تمامی روش های ازبین بردن موهای زائد بدن وصورت باروشهای خانگی وطب سنتی دانلود مقاله کامل بررسی معماری ایران مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت مبانی نظری فشار روانی والدگری، کودکان با نیازهای ویژه