👈 فروشگاه فایل 👉

تحویل پروژه روستا 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل 8 نقشه اتوکد از روستای قلعه نو حاج موسی میباشد که شامل نقشه موقعیت جغرافیایی - کاربری ارازی - کیفیت ابنیه - نقشه مصالح - نقشه امکانات و موانع توسعه - مالکیت ارازی - درجه بندب و شیب معابر - توسعه ادواری

👇محصولات تصادفی👇

نقشه های سازه ای ساختمان مهمانسرا پروژه کارشناسی برق در مورد تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف پروژه کارآموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسكلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوك ( سا کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ) ابجکت (ماشین راه و شهرسازی) در نرم افزار معماری Revit Architecture