👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اقدامات تامینی و تربیتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود. نگارنده ضمن این مقاله در صدد است تا با بررسی دو منبع اصلی احکام اسلام یعنی «قرآن» و «سنت» نشان دهد که دین اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر مجرمین واصلاح و تربیت آنان غفلت نکرده و علاوه بر وضع مجازات، برای اصلاح مجرمین دفع مفسده آنان دارای روشها و برنامه‏های مفیدی است که دانشمندان غرب بعد از حدود 13 قرن به بعضی از آن برنامه‏ها توجه کرده‏اند.در این کار تحقیقی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در فصل اول سعی شده است به بیان کلیات بپردازیم و در فصول بهد به ماهیت و آثار آن اشاره می کنیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه 2

روش تحقیق2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول : تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی4

گفتار اول : تدابیر پیشگیری کننده4

گفتار دوم: افراد خطرناک 5

مبحث دوم :سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی5

گفتار اول : اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی5

گفتار دوم :اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران9

گفتار سوم :قانون اقدامات تأمینی و تربیتی10

بند اول : اقسام اقدامات تأمینی11

بند دوم :اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای15

بند سوم : اقدمات تأمینی مالی و غیره16

فصل دوم:

ماهیت و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث اول : مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی20

گفتار اول : اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی20

گفتار دوم :ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی22

بند اول : رعایت اصل قانونمندی23

بند دوم : ضرورت دخالت مقام قضایی24

گفتار سوم : تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی25

مبحث دوم : ویژگی‌ها و شرایط اقدامات تأمینی (تربیتی27

گفتار اول :اول نداشتن رنگ اخلاقی27

گفتار دوم: نامعین بودن مدت28

گفتار سوم :قابلیت تجدیدنظر دایمی30

گفتار چهارم: ارعاب كننده و ترساننده نبودن30

گفتارپنجم: تحقیر‌آمیز نبودن30

گفتار ششم: رنج‌آور نبودن31

فصل سوم:

آثار و شرایط و انواع اقدامات تأمینی

مبحث اول :آثار اقدامات تأمینی33

گفتار اول: انواع آثار اقدامات تأمینی و تربیتی33

گفتار دوم: اقدامات تأمینی سالب آزادی35

گفتار سوم : نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین36

گفتار چهارم : نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه38

گفتار پنجم : نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی39

گفتار ششم : نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر41

گفتار هفتم : نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال44

بند اول :قسمت نگهداری موقت44

بند دوم : قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی45

بند سوم : قسمت آموزش46

بند چهارم : قسمت زندان47

مبحث دوم : اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی48

گفتار اول : اقدامات تأمینی مالی و غیره49

بند اول : ضبط اشیاء49

بند دوم : ضمانت احتیاطی49

گفتار دوم : بستن مؤسسه50

گفتار سوم : محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت51

گفتار چهارم : انتشار حکم 52

مبحث سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام52

نتیجه55

منابع و مراجع56

👇محصولات تصادفی👇

بررسی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی عنوان پایان نامه :سنجش میزان رضایت مندی مشتریان كارخانه سنكبری عرفان برخی از تکنیک های فتوشاپ مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی