👈 فروشگاه فایل 👉

آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

دکتر ویکوز- داگلاس:

«این یک طب جادو نیست، اما افزایش میزان فعالیت فیزیکی راهبرد موثری در کمک به درمان افسردگی است.»

مدت‌هاست که فعالیت بدنی بعنوان راهی برای کسب تناسب اندام و رفع فشار خون بالا، دیابت و چاقی و دیگر بیماری‌های جسمانی و روانی هواداران خود را جلب نموده است.

تحقیقات در حال گسرتش نشان می‌دهد که فعالیت جسمی می‌تواند سبب تخفیف نشانه‌های برخی اختلالات روانی اضطراب و افسردگی و مانع به وجود آمدن بعد از درمان می‌شود.

شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه فعالیت جسمانی روحیه را بهتر کرده و از نشانه‌های افسردگی می‌کاهد.

با وجود تحقیقات جدید اینکه چه فعالیتی نشانه‌های افسردگی و اضطراب را کاهش می‌دهد مشخص نیست.

نظریه‌های زیادی‌وجود دارد که از‌میان آنها‌نظریه فیزیولوژیک و نظریه روان شناختی هر دو می‌تواند بهبود نشانه‌های مرتبط با افسردگی را توجیه کنند. علاوه بر این فعالیت‌سبب ازدیاد‌برخی از ناراحتی‌ها و‌رها شدن‌از تنش‌عضلانی، کاستن از مشکلات خواب، کاهش هورمون‌های استرس و حتی افزایش دمای بدن می‌شود که خود اثرات آرامش بخش دارد.

فصل اول. طرح تحقیق

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

بیان مسئله و سوال پژوهش

سوال پژوهش

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحقیق

تعریف مفاهیم

تعریف عملیاتی

فصل دوم. گستره نظری و سوابق عملی تحقیق

پیشینه و تاریخچه نظری

نظریه‌های مربوط به افسردگی

نظریه‌های روان بریایی

نظریه یادگیری

ماهیت افسردگی

شناخت افسردگی

شیوع افسردگی

تشخیص افسردگی

نشانه‌های افسردگی

اراات روانی افسردگی

تغییرات روزانه

علل اختلال افسردگی

درمان افسردگی

ورزش

تعریف ورزش

انتخاب برنامه ورزش

ورزش در بعد انسانی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

نوع و روش تحقیق

تعریف گروه نمونه آماری

توضیح روش نمونه گیری و مراحل انجام آن

داده‌های مورد نیاز

ابزار تحقیق

ابزار مورد نیاز

روش اجرای داده‌ها

شیوه جمع آوری داده‌ها

شیوه روش آماری تحقیق

فصل چهارم: داده‌های آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی: کنترل فرآیند مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع راهبردهای مقابله ای ( فصل دوم پایان نامه ) طرح مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی مبانی نظری دوستی از دیدگاه قرآن دانلود تحقیق در موردرژیم درمانی