👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری بازار محصول، بازار رقابت انحصاری، تبلیغات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری بازار محصول، بازار رقابت انحصاری، تبلیغات با پیشینه پژوهش

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

-1- مقدمه.......................................... 9

2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول................... 10

2-2-1- ساختار بازار................................ 10

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت............... 10

2-2-2-1- بازار رقابت کامل.......................... 10

2-2-2-2- بازار انحصار کامل........................ 11

2-2-2-3- بازار انحصار چند جانبه................... 12

2-2-2-4- رقابت کورنو.............................. 13

2-2-2-5- رقابت برتراند............................. 13

2-2-2-6- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی............. 14

2-2-2-7- وضعیت رهبر و پیرو......................... 14

2-2-2-8- وضعیت جنگ قیمت............................ 14

2-2-3- بازار رقابت انحصاری......................... 14

2-2-4- تمرکز بازار................................. 15

2-2-5- قدرت بازار.................................. 16

2-2-6- شاخص‌های قدرت بازار.......................... 17

2-2-6-1- شاخص لرنر................................. 17

2-2-6-2-شاخص هر فیندال- هیرشمن..................... 17

2-2-6-3- کیو توبین................................. 18

2-2-6-4- شاخص بون.................................. 19

2-2-7- جایگاه رقابتی محصول.......................... 20

2-2-7-1- استراتژی وخط مشی تعیین جایگاه............... 22

2-2-7-2- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول.... 22

2-3- تبلیغات....................................... 23

2-3-1- مفاهیم و تعاریف تبلیغات....................... 24

2-3-2- تبلیغات و بازاریابی.......................... 26

2-3-3- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات.. 27

2-3-4- مخارج تبلیغات و ارزش بازار.................... 29

2-3-5- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری..... 33

2-3-6- تبلیغ اینترنتی.............................. 37

2-3-6-1- روش های تبلیغ اینترنتی...................... 38

2-3-7- نگرش نسبت به تبلیغات.......................... 39

2-3-8- بازدهی بازاریابی و تبلیغات.................... 39

2-3-9- شدت تبلیغات و سودآوری......................... 40

2-3-9-1- شدت تبلیغات و فروش.......................... 41

2-3-10- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات.............. 41

2-3-10-1- سلسه مراتب تأثیرات........................ 42

2-3-10-2-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات 42

2-4- ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری............ 43

2-5- مروری بر پژوهش­های پیشین....................... 48

2-5-1- پژوهش های خارجی............................. 48

2-5-2-پژوهشهای داخلی............................... 50

2-1- مقدمه

مفاهیم ساختار، رفتار و عملكرد بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار، در ادبیات اقتصاد صنعتی مطرح هستند كه نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از جمله متغیرهای ساختاری بازار میتوان به درجه تمركز بازار اشاره نمود. همچنین تبلیغات یكی از متغیرهای مهم رفتاری بازار میباشد كه می تواند بر ساختار و عملكرد بازار تاثیر داشته باشد. در عین حال تبلیغات می تواند بر كاركرد بازار و سود اقتصادی بنگاه تبلیغ كننده نیز اثر گذار باشد. تبلیغات می تواند با افزایش درجه تمركز به انحصارات دامن زده یا با كاهش درجه تمركز رقابت آفرین باشد. نحوه ارتباط سودآوری به عنوان متغیرهای عملكردی بازار، درجه تمركز به عنوان یك متغیر ساختاری بازار و هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعات تجربی متعددی نیز در حمایت از این دیدگاه ها وجود دارد. بنابراین لازم است كه این موضوع در بخش صنعت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل، در بخش اول مقدمه، در بخش مفاهیم مرتبط به بازار محصول، در بخش سوم مفاهیم و تعاریف تبلیغات و مبانی نظری مرتبط با آن، در بخش چهارم ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری و در پایان پژوهش­های انجام شده خارجی و داخلی مربوط به موضوع توضیح داده خواهد شد.

2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول

2-2-1- ساختار بازار

ساختار بازار معرف ویژگی‌های یک بازار مانند تعداد فروشندگان و خریداران، درجه تمایز محصول و درجه آزادی ورود و خروج می‌باشد. هریک از این ویژگی‌ها عامل تفکیک بازارها از یکدیگر محسوب می‌شوند و از طریق آن‌ها می‌توان ماهیت رقابت یا انحصار در بازار را تعیین کرد(حسینی و برمه، 1383). ساختار بازاری که یک واحد تولیدی در آن به تولید و فروش محصولات خود می‌پردازد، در چگونگی تصمیم‌گیری وی جهت تولید بهینه و کسب حداکثر سود تاثیر گذار می‌باشد(پیراسته و کریمی، 1382).

معمولاً برای ساختار بازار از نظر درجه رقابت، چهار نوع مختلف شناسایی و تعریف شده است. رقابت کامل در یک حد نهایی، انحصار کامل در حد نهایی دیگر، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه فروش در بینابین دو ساختار حدی قرار دارند. موارد انحصارکامل، رقابت انحصای و انحصار چند جانبه را بازار با شرایط رقابت ناقص[1] نیز می‌نامند(پیراسته و کریمی، 1382).

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت

2-2-2-1- بازار رقابت کامل [2]

در بازار رقابت کامل، تعداد تولید کنندگان در بازار بسیار زیاد است و هر یک سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند. لذا عملاً هر تولید کننده امکان اثرگذاری بر روی قیمت را نداشته و گیرنده قیمتی است که توسط مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد(پیراسته و کریمی،1382). عرضه کنندگان تنها می‌توانند کالا و خدمات خود را به قیمت بازار به فروش برسانند. هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند کالای خود را به قیمت بالاتر از قیمت بازار بفروشد، زیرا هیچ مصرف‌کننده‌ای با وجود قیمت ارزان‌تر حاضر به خرید آن کالا، به قیمت گران تر نیست(علی احمدی، اللهیاری، 1382).

هیچ فروشنده‌ای محصولات خود را زیر قیمت بازار عرضه نخواهد کرد، زیرا هر قدر محصول داشته باشد می‌تواند به قیمت رایج بازار بفروشد. کالای تولید شده به وسیله تولید کنندگان مختلف، همگن و متجانس هستند. کالایی که توسط یک تولید کننده در بازار رقابت کامل عرضه می‌شود از هر حیث(شکل، بسته بندی، کیفیت و ...) با تولید کنندگان دیگری که همین کالا را تولید می‌کنند، مشابه است. یعنی مصرف‌کننده نمی‌تواند بین تولید‌کنندگان مختلف هیچ گونه تمایزی قائل شود و کالای تولید شده یک فروشنده جانشین کامل کالای تولید شده توسط سایر موسسات می‌باشد(پیراسته و کریمی، 1382). تحرک و جابه‌جایی عوامل تولید آزاد می‌باشد. به عبارت دیگر موسسات تولیدی جدید در صورت تمایل می‌توانند به عنوان تولید کننده وارد بازار شوند و با موسساتی که در بازار وجود دارند می‌توانند تولید را متوقف کرده و از بازار خارج شوند. بنابراین ورود به صنعت و خروج از آن آزاد است و یا به سهولت انجام می‌شود. بازار کاملاً شفاف است. در یک بازار رقابت کامل در هر لحظه از زمان، هم فروشندگان و هم مصرف کنندگان از شرایط بازار اطلاع کامل دارند(پیراسته و کریمی، 1382). در یک بازار رقابت کامل، تحقیقات بازاریابی، تولید و عرضه محصول، قیمت گذاری، تبلیغ، ترویج و گسترش وافزایش محصول نمی‌تواند هیچ نقشی ایفا کنند. از این رو در این بازار فروشندگان نباید از بابت استراتژی‌های بازاریابی هیچ پولی هزینه کنند(کاتلر و آرمسترانگ، 1384).

[1] - Imperfect Copetiton

[2] - Perfect Competiton

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش هنر امپرسیونیسم پاورپوینت بررسی مجموعه پاسارگاد - معماری اسلامی دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار)