👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل های آینده از بلای جنگ هستیم . و ایمان خود را مجدداً مورد تأكید قرار می دهیم … و برای نیل به این اهداف دگرپذیری و زیستن صلح آمیز دیگران را مد نظر داریم . در شرایط كنونی جهان و بنا به تجربة مردم جهان برای دفع جنگ و خشونت ، به عنوان یك امر حیاتی ، امكان شناخت معنای دگرپذیری و مدارا او یا چگونگی رفتارهای تند و خشونت دار فراهم آمده است هیچ یك از این مفاهیم قابل شناخت نیست . مگر آنكه به معنای متضاد خود قیاس شود به عبارتی درك معنای این مفاهیم به درك سرگذشت تاریخی ملت ها بستگی دارد . تاریخ پرماجرا و سراسر تشنج اجتماعی سیاسی ایران ، به تهاجم بیگانگان و درگیری و جنگ های خونین اعتراض و مرگبار مستبدان خودكامه آغشته بوده است . خاطرة‌ اعمال زور و خشونت در حافظة جمعی مردم ما از زمان هجوم اقوام ترك و سلجوقی ، حملة عرب ها و هجوم اقوام ترك و سلجوقی ، حملة‌ خانمانسوز – مغول ها و ویرانگری تیمور ، گسترده اسكندر مقدونی ، و دیگر مصیبت ها ، نقش بسته است . حاصل این تهاجم و خشونت ها چون یك ارثیة شوم برای مردم ایران باقی مانده و این كه مردم ایران چگونه در تنهایی و غربت به این همه فجایع را از سر گذارنده و موجودیت خود را حفظ كرده اند . بحثی قابل تأ مل است ، اما بحث های ما روی بازتاب ابعاد آن پریشانی ها و خوف ها و خشونت ها در بخش ادبیات كهن فارسی ، در بخش كودك و نوجوان نیز مربوط می شود . متمركز است . كوشیده ایم مفاهیم خاص را با توجه به اصول دگر پذیری كمیسیون ملی یونسكو و اصول پذیرفته شده حقوق اساسی بشر و كنوانسیون حقوق كودك ، در روایات و حكایات ادبیات كهن فارسی نشا دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مبانی رفتار گروه (فصل هفتم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع اداره مالی اداری گزارش کاراموزی تاریخچه سیمان در جهان(مدیریت صنعتی) مجموعه تست کنکورهای سراسری و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ