👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی نگاهی به شعر مرغ آمین نیما یوشیج

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

مرغ آمین

نیما شعر نسبتاً بلند مرغ آمین را در سال 1330 یعنی هنگامی كه جنبش ملی ایران به رهبری دكتر محمد مصدق در صحنه سیاسی حضور فعال داشت سروده است. نیما در این شعر اندیشه های رهائی جویانه خود را كه آمیخته با خوش بینی و امید و افشاگری است در تمثیل مرغ آمین به سیك سخن در آورده است عناصر تشكیل دهنده مرغ آمین عبارتند از: مرغ آمین كه موجودیست سمبلیك و مردم و عناصر ضد مردم كه مرغ و مردم درباره آنان گفتگو می كنند.

مرغ آمین، زبان به بیان آرزوهای مردم می گشاید وعده رهایی می دهد. و با گفتن آمین این اندیشه های رهائی بخش و آرزوهای آرمانی را پیوند می دهد و با ایجاد این پیوند از یاس خسران بار آنان (مردم) می كاهد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی آشنایی با پاورپوینت 2000 ، Power Point 2000 ، به همراه تصاویر آموزشی بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات بررسی پایان نامه خانه سینما مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر دانلود فایل ورد Word پروژه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی