👈 فروشگاه فایل 👉

فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

فصل اول :فیزیک جدید

فیزیک : علم اندازهگیری کمیتهای فیزیکی است.

مکانیک : علم بررسی حرکت اجسام است.

مکانیک

دستگاه SI یا متریک

کمیت فراگیر، بعد یا دیمانسیون است.

Ts

= [زمان] (M(Kg = [جرم] L = [طول]

مکانیک کلاسیک (نیوتونی)

محدود به بررسی اجسام بزرگی است که با سرعتهای کم و معمولی حرکت میکنند و تحت این شرایط جرم دستگاه

ثابت میماند یعنی دارای مفهومی مطلق است.

با حذف توسعه و گسترش فضایی جسم، آن را تبدیل به نقطۀ مادی یا ذرمیکنیم که ذرات یا نقطههای مادی فقط

دارای حرکت انتقالی هستند.

سینماتیک : بخشی از علم مکانیک که تنها به بررسی حرکت ماده میپردازد. کمیتهای سینماتیک مانند جابهجایی،

سرعت و شتاب.

کمیت فیزیکی نردهای : دارای بزرگی و یکا است.

کمیت فیزیکی برداری : علاوه بر بزرگی و یکا دارای جهت میباشد.

سینماتیک (حرکتشناسی)

دینامیک (نیروشناسی)

استاتیک (تعادلشناسی)

ثابت«10» فیزیک پزشکی و پرتوها(قسمت اول)

اکثر کمیتهای فیزیکی برداری هستند مثل گشتاور.

حرکت : تغییر وضعیت در طول زمان نسبت به یک مبدأ خاص است.

مسیر حرکت : مجموع مکان هندسی نقاطی که از مبدأ به مقصد طی میشود.

حرکت انتقالی محض : به یک ناظر ساکن یک دستگاه دکارتی وصل میکنیم محورهای مختصات دستگاه متصل به ناظر.

سرعت متوسط

Pdfنوع فایل:

سایز: 884Kb

تعداد صفحه:130

👇محصولات تصادفی👇

حسابداری ( مقاله کامل ) 15 ص پروژه کامپیوتری حافظه(word+powerpoint) دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی تی تی کاروانسرا در سیاهکل دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی تکنولوژی فرکانس رادیویی(فناوری RFID) مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی