👈 فروشگاه فایل 👉

غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه

چکیده

غنی سازی با اسید فولیک برای برنج نیم پخته به صورت سیستماتیک برای دست آوردن بینش کمّی نقش متغیرهای کلیدی فرایند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نیم پزی در برنج قهوه ای خیسانده در آب با دمای 70درجه سانتی گراد به مدت 1، 2 و 3 ساعت با چهار غلظت مختلف غنی ساز صورت گرفته و برنج نیم پخته خشک شده، به مدت سه زمان (0، 60 و 120 ثانیه) آسیاب شد. هر دو غلظت باقی مانده فولات در برنج و PH آب خیساندن پس از انجام مراحل خیساندن برنج نیم پخته، اندازه گیری شد. مدل چند عاملی برای توصیف رفتار حفظ فولات باقی مانده توسعه داده شد و پیشنهاد شده که هر دو روش خیساندن و آردشدن، عوامل قابل توجه در غنی سازی اسید فولیک دارد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون