👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کارآفرینی کیک و کلوچه در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.

نقطه سربسر تولید:

در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود

هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش

(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر

نقطه سر بسر

تن278 XC=

نقطه سربسر تولید معادل قریب6/55% ظرفیت تولید طرح می باشد كه با توجه به سادگی تولید محصول و پائین بودن سطح پیچیدگی دستگاههای خط تولید كه موجب سهولت نگهداری تعمیرات آنها می گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفیتی بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفیت 500 تن درسال كاركند.

نرخ بازدهی سرمایه:

سود ویژه كارخانه پس از كسر مالیات در سال اول سالانه000/616/23 ریال و در سالهای بعد در جدول سود وزیان برآورده شده است. (بدیهی است با توجه به آئینامه های مالیات در هر

مقطع زمانی و در شرایط خاص مبلغ سود تغییر پیدا كند. ضمنا مالیات معادل 205% سود عملیاتی در نظر گرفته شده است) و از طرفی با توجه به اینكه مبلغ سرمایه گذاری ثابت معادل 417/190/64 ریال می باشد لذا نرخ برگشت سرمایه و مدت آن بشرح زیر محاسبه می‏شود.

= نرخ برگشت سرمایه ثابت

= نرخ بركشت سرمایه ثابت

1

سال 2/3=100*1 =مدت برگشت سرمایه

نرخ برگشت

ملاحظه می شود كه سرمایه گذری ثابت طرح پس از 2/3 سال بر می گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع كارخانه زمان مناسبی است و طرح از أین نظر دارای توجیه كافی است.

وابستگی طرح از نظر ماشین آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتی كه آرد وشكر را محصول وارداتی تصور كنیم كارخانه از نظر مواد اولیه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذكر نیز از سوی دولت وارد و در اختیار كارخانجات قرار داده می شود. و با فرض فوق می توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل كشور ایجاد می شود و سرمایه گذاری ثابت سرانه طرح 724/937/4 ریال می باشد كه حاكی از اشتغال زائی نسبتا خوب طرح می‏باشد.

جهت تكمیل بحث مربوط به توجیه اقتصادی طرح درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده نیز محاسبه می گردد.

25197070 ارزش افزوده سالانه

100* =100* درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده محصول

264610000 قیمت تمام شده محصول سالانه

5/9%= درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده محصول

پائین بودن درصد ارزش افزوده حاكی از این مطلب است كه قسمت اعظم بهای تمام شده محصول را مواد اولیه تشكیل دهنده محصول شامل می شود. و علیرغم سود آوری طرح ارزش افزوده طرح پایین است و جز ازجهت تامین تقاضا در جامعه به محصول تولیدی دلیل و توجیه اقتصادی دیگر برای احداث كارخانه تولید كیك و كلوچه در كشور وجود ندارد و بدلیل پائین بوده ازش افزوده و از طرفی بدلیل اینكه شكر و آرد كه ماده اولیه اصلی كارخانه می باشد و وارداتی هستند صادرات این محصول نیز نمی تواند در اقتصاد كلان كشور تاثیر نسبی مثبت داشته باشد. و صادرات این محصول در واقع صادرات مجدد آرد وشكر وارداتی و انرژی ارزان می باشد كه مقرن بصرفه نیست.

كیك وكلوچه كه با توجه به سابقه دیرینه تولید آن استادكاران فراوانی در این زمینه تربیت شده اند. درحال حاضر با استفاده از ماشین آلات ساخت داخل بنحو مطلوبی در كارخانجات تولید كیك و كلوچه در سطح كشور تولید وعرضه می شود. پروسه تولید كیك و كلوچه درصفحه

ضمیمه طرح نشان داده شده است كارگران مورد نیاز در هر قسمت در داخل علامت نشان داده شده است. تعداد كارگران كه در طرح برآورده پیشنهاد شده است حداكثر تعداد كارگران دو منظور یا چند منظوره ویا استفاده از اوقات خالی كارگران در كلیه مراحل خط تولید بنحو چشمگیری درهزینه های كارگری صرفه جوئی می نمایند. برای مثال معمولا از اوقات خالی اكثر كارگران برای الك كردن آرد استفاده میشود. لازم به توضیح است از آنجائیكه كارخانه دارای یكدستگاه فرمی باشد لذا در آن واحد فقط یك نوع محصول كیك یا كلوچه تولید می شود. كارگران خیمر گیر لول كن- شكل ده و برش – فروكنترل كیفیت- بسته بندی وكنترلر نهائی بطور .مشترك در تولید كیك و كلوچه كار می كنند.

نسبت دقیق مواد اولیه مصرفی در فرمول ساخت بصورت تجربی توسط مهندس صنایع غذائی تعیین و دستور كاربرآن اساس به كارگران داده می شود. نسبت مواد اولیه معرفی درصفحه 9 جدول مواد داخلی داده شده است.

روش تولید:

پس از تهیه خمیر براساس فرمولاسیون مشخص خمیر پس از لول كردن و شكل دهی در اندازه ها و شكل های مشخص در آمده در داخل سینی هائی چیده می شود. سینی ها به داخل فر منتقل می شود و پس از اینكه عمل پخت در درجه حرارت ومدت معین انجام گرفت سینی ها از فر خارج شده و پس از سرد شدن كیكها برروی نوار كاغذ سلفون كه زیردستگاه دوخت حرارتی می گذرد قرار داده می شود. و بدینوسیله كیك ها پس از گذشت از زیر دستگاه دوخت حرارتی سلفون در داخل كاغذ سلفون بسته بندی می شود. كیكهائی كه در داخل كاغذ سلفون بسته بندی شده در داخل كارتن3 كیلوئی قرار داده شده و درب كارتن با چسب نوار كاغذی بسته میشود برای توزین محتوی هر كارتن 3 كیلوئی از یك ترازوی معمولی استفاده می شود.

بسته بندی كلوچه نیز در داخل كاغذ سلفون انجام می گیرد ولی از جهت متفاوت بودن اندازه، كیك و كلوچه هنگام خرید دستگاهها می توان دوخت دو منظور سفارش داد كه برای بسته بندی كیك و كلوچه هر دو قابل تنظیم و استفاده باشد.

كلوچه كه در كاغذ سلفون بسته بندی شده است در داخل كارتن 3 كیلویی بسته بندی وبا چسب نواری كاغذی در بسته می شود.

با توجه به اینكه بسته بندی در داخل كارتن بصورت دستی، انجام می گیرد كیك و كلوچه هر دو می تواند در داخل كارتنهای بزرگتر یا كوچكتر كه بصورت آماده خریداری می گردد بسته بندی شود.

برق:‍

برق مصرفی در كارخانه شامل برق مصرفی برای روشنائی ساختمان- روشنائی محوطه ومصرف برق ماشین آلات خواهد بود. توان مورد نیاز ماشین آلات از سوی سازنده 20 كلیو وات بدون در نظر گرفتن ضریب همزمانی توصیه می شود. كه با در نظر گرفتن ضریب همزمانی 80% كه پیشنهاد سازنده ماشین آلات می باشد توان مصرفی 16 كلیو وات می باشد.

مصرف روشنائی ساختمان به ازای 20 وات برای هر متر مربع محاسبه می شود. كلیووات 10=10140=20×507 مصرف روشنائی محوطه به ازای 10 وات برای هر متر مربع محاسبه می‏شود. كیلو وات 11=11000=10×1100 توان انشعاب خریداری كلیووات 40= كیلووات 41=11+10+20= جمع توان مورد نیاز

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به بازار محصول

1- تعداد واحدهای مشابه موجود در داخل و ظرفیت آنها ذكر شود(با ذكر ماخذ)

در اكثر شهرهای ایران بصورت سنتی وصنعتی وجود دارد كه تقریبا واحدهای صنعتی را چهل واحد در سراسر كشور تخمین می زنند كه اگر بطور متوسط ظرفیت هر واحد را 500 تن در سال بحساب آوریم كل ظرفیت تولیدی000/20 تن تولید كیك و كلوچه داریم.

2- چنانچه كالا وارداتی است میزان واردات درآخرین 5 سالی كه آمار منتشر شده به تفكیك ذكر گردد( با ذكر منابع) خیر واردات آن ممنوع می باشد.

3- اگر كالا صادارتی است، مقدار صادرات در5 سالی كه آمار منتشر شده به تفكیك ذكر شود(با ذكر منابع) صادرات آن آزاد می باشد و در پایان طرح بصورت ضمائم ارائه شده است.

4- روند مصرف محصول طی5 سال گذشته و پیش بینی مصرف در 5 سال آینده بدلیل آنكه كالای مورد نظر مصرفی غذائی می باشد و در 5 سال گذشته هر آنچه تولید شده بمصرف رسیده است.

5- تولید كنندگان عمده جهانی این كالا چه كشورهائی هستند؟( در صورت دسترسی به منابع).

كلیه كشورها خاور میانه و آسیایی

قسمت چهارم- اطلاعات مربوط به دانش فنی

اگر تولید كالای مورد نظر متكی به دانش فنی وكمكهای فنی خارجی است، اطلاعات زیرا ارائه گردد. در صورتیكه پیشنهاد مقدماتی در اینمورد وجود دارد ضمیمه گردد.

1- نوع قرار دادی كه در نظر دارید معتقد نمائید؟ خیر

2- مدت قرار داد به تفكیك مدت اجرای طرح ومدت اعتبار قرار داد؟ خیر

3- مبلغ قرار داد به تفكیك نوع هزینه ونحوه پرداخت آن؟ خیر

4- برنامه مقدماتی آموزش فنی كاركنان در داخل و خارج از كشور را مشخص كنید.

در صورت نبود نیروی كارگر ماهر در محل اجرای میتوان برای مدت2 ماه سه نفر را در واحدهای تولیدی در داخل كشور برنامه آموزش در نظر گرفت، لكن با فرض اینكه تامین انسانی مورد نظر برای طرح امكان پذیر می باشد هزینه أی برای این مورد پیش بینی نشده است.

5- چنانچه قرار داد محدود به نصب و راه اندازی ماشین آلات توسط كمپانی خارجی است، تعداد كارشناس و مدت اقامت آنان را در ایران مشخص كنید.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تکمیلی ساختمان تارخچه کامل تلویزیون ضوابط و معیار های طراحی معماری(دانشگاه)(پاورپوینت) مقاله در مورد مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار پروژه کارآفرینی چینی مقصود