👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آموزشی برنامه سازی ساخت یافته پاسکال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ، رشته مهندسی کامپیوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

فصل اول : مقدمه ای بر کامپیوتر و برنامه سازی

فصل دوم : پاسکال و حل مساله

فصل سوم : توابع و رویه ها

فصل چهارم : ساختارهای انتخاب : دستورات if و else

فصل پنجم : حلقه های تکرار : ستورات while و for و repeat

فصل ششم : برنامه سازی پیمانه ای

فصل هفتم : انواع داده های ساده

فصل هشتم : فایل های متن

فصل نهم : مهندسی نرم افزار

فصل دهم : آرایه

فصل یازدهم : آرایه های فشرده و آرایه های چند بعدی

فصل دوازدهم : رکورد

فصل سیزدهم :بازگشت پذیری

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کامل شبکه دانلود 8 مقاله ISI جدید و 2015 با موضوع زنجیره تامین (Supply chain) بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری گزارش کارآموزی كارخانه زمزم گرگان تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه