👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه علاقه به مادیات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه علاقه به مادیات

مشخصات « پرسشنامه علاقه به مادیات »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 8 ماده ای

نوع فایل: word

جهانی که امروز می شناسیم فقط در فکر پول است .جوامع بشری توسط نیروهایی که نیرومندترین آنها اقتصاد است به یکدیگر پیوند می خورند . تبادل کالا و خدمات بین انسان ها ، ملتها و حتی کشورها به ثبات اجتماعی کمک می کند و در پیشرفت نظام سیاسی نقش دارد. پول ، شرط بندی برای آینده است : فرضیه ای که می گوید کار امروز برای بازگشتی مطمئن در فردا ارزش مبادله دارد ( امروز می کاریم تا فردا درو کنیم) . برخی از افراد تصور می کنند پول مهم ترین عامل خوش بختی یا بدبختی انسانهاست . دیگران معتقدند پول هیچ ارتباطی با خوشبختی یا بدبختی ندارد . نظر شما هرچه باشد ، نمی توانید از این واقعیت بگریزید که بخش اعظم زندگی شما صرف بدست آوردن ، اداره کردن و توزیع پول می شود و اگر چه پول ضامن خوشبختی نیست اما اگر نیاموزید چگونه پول بدست درآورید ، زندگی دشواری پیش رو خواهید داشت.

👇محصولات تصادفی👇

ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 90-91 نوبت دوم حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز مجموعه جامع از پرسشنامه های پرکاربرد روانشناسی برنامه ریزی جامع پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری