👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

مشخصات « پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

تعداد سوال: 34 سوالی

نوع فایل:word

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به این صورت که تمام مولفه ها وشاخص های آموزش های مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از تایید متخصصین (مدیران اجرایی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف تشکیل شده است .از جمع 34 گویه ای این پرسشنامه 10 گویه به فرصت های محیطی ، 7 گویه به تهدیدات محیطی ، 9 گویه به نقاط قوت و 8 گویه به نقاط ضعف اختصاص یافته است .تعداد سوالات و ترتیب و ارتباط هریک از سوالات در جدول 3-1 آمده است .

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران پایان نامه حسابداری شرکتها کلیله و دمنه پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق بر اساس مدل زنجیره ارزش بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای