👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود آزمایه سنجش سوگیری پروب دات

مشخصات « آزمایه سنجش سوگیری پروب دات »

تصاویر: دارد

نحوه اجرا: دارد

نوع فایل: word

این ابزار هم برای سنجش سوگیری توجه و هم برای اصلاح آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ابتدا یک علامت + در وسط صفحه جهت ثابت کردن محل توجه آزمودنی ظاهر داده می‌شوند.

50 % موارد پروب جانشین محرک خنثی شده و 50% موارد جانشین محرک مرتبط با موادمخدر می‌شود.

تکلیف آزمودنی این است که جهت پروب را به درستی مشخص کند.

اگر هنگامی که پروب جانشین محرک‌های مرتبط با موادمخدرشده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های خنثی باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی سوگیری توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است.

اگر برعکس آن اتفاق بیفتد یعنی هنگامی که پروب جانشین محرک‌های خنثی شده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های مر تبط با موادمخدر باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی اجتناب توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است

👇محصولات تصادفی👇

مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا موس طراحی شده در سالیدورک و کتیا دولت الکترونیک بررسی معماری دوری صفوی بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی