👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

مشخصات « پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد سوال: 58 سوالی

نوع فایل: word

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .

در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و مرد اجرا شد.

آلفای هر کدام از مولفه ها در جدول 3-1 مشاهده می شود :

همانطور که مشاهده می شود، ضرایب همسانی درونی مولفه ها و کل مقیاس در حد مطلوب به بالا قرار دارند.

از سوی دیگر روایی ابزار مورد نظر توسط اساتید تایید گردید و از نظر همخوانی با سایر تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت .

این پرسش نامه دارای 5 زیر مقیاس عمده به شرح جدول (3-3) بود

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source آمارطلاق دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دانلود فایل ورد word پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری