👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه معماری کارخانه خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب کارخانه خودرو

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه..............................................................................................۱

ساخت كارخانه .................................................................................۲

تاریخچه خط تولید خودرو.....................................................................۳

خط تولید..........................................................................................۴

خطوط تولید اولیه خودرو.......................................................................۵

خطوط تولید مدرن خودرو......................................................................۷

تغییرات اخیر در خط تولید خودرو ها.........................................................۸

خطوط تولید متفاوت.............................................................................۹

o دلایل انتخاب طرح.............................................................................۱۰

آرم شرکت های خودروسازی جهان..........................................................۱۱

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

مراحل اصولی طراحی کارخانه.............................................................۱۹

مطالعه بازار و پیش بینی فروش.............................................................۱۹

تعیین شرح و مشخصات محصول...........................................................۱۹

تدوین روشهای ساخت........................................................................۲۰

طرح ریزی بخشهای تولیدی.................................................................۲۰

طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی............................................................۲۱

تعیین چارت سازمانی و استقرار کلی کارخانه.............................................۲۲

تجزیه و تحلیل مالی...........................................................................۲۳

ساختمان كارخانه..............................................................................۲۶

طرح ریزی واحد های صنعتی...............................................................۲۷

اهداف طراحی کارخانه.......................................................................۲۸

موارد کاربرد طراحی کارخانه...............................................................۲۹

فصل سوم(برسی نمونه ها)

کارخانه فراری................................................................................۳۰

کارخانه ی مک لارن.........................................................................۴۲

ساختمان BMW..............................................................................۴۸

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

عوامل موثربرمسائل استقرارتسهیلات.......................................................۵۳

حجم وتنوع تولید...............................................................................۵۳

شكل وابعاد تسهیلات..........................................................................۵۳

سیستم انتقال مواد..............................................................................۵۴

چیدمان چند طبقه ای..........................................................................۵۵

برگشت به عقب وپرش به جلو...............................................................۵۶

محلهای بارگذاری وتوزیع....................................................................۵۷

مساله تعیین مكان تسهیلات...................................................................۵۷

مسائل چیدمان درسیستمهای تولیدی مدرن..................................................۵۸

انبار............................................................................................۵۹

رابطه انبار با دیگر واحدها..................................................................۶۱

خدمات عملیات انبار..........................................................................۶۱

تولید............................................................................................۶۱

توزیع...........................................................................................۶۲

واحد خرید.....................................................................................۶۳

واحدفروش.....................................................................................۶۳

نوع ساخت و احداث محل....................................................................۶۳

روشنایی........................................................................................۶۶

ابعاد واندازه های استاندارد ماشین...........................................................۶۹

فصل پنجم(اقـلیـم)

تقسیمات اقلیمی................................................................................۷۲

آب و هوای آسیا...............................................................................۷۳

اقلیم های آب و هوایی ایران.................................................................۷۵

اقلیم ایران......................................................................................۷۶

نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز.........................................................۸۲

شرایط اقلیمی شهرستان سقز.................................................................۸۳

طراحی اقلیمی.................................................................................۸۳

خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد.......................................................۸۴

کالبد شهری و روستایی.......................................................................۸۷

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

تحلیل سایت....................................................................................۸۹

اثرات محیط زیستی احداث کارخانه خودروسازی.........................................۹۰

ابعاد و موقعیت محل كارخانه................................................................۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

فضاهای لازم برای طراحی کارخانه خودرو..............................................۹۳

مزایای ساختمانهای یك طبقه.................................................................۹۴

معایب ساختمانهای یك طبقه..................................................................۹۴

مزایای ساختمانهای چند طبقه................................................................۹۵

معایب ساختمانهای چند طبقه.................................................................۹۵

طراحی سقف کارخانه........................................................................۹۷

سازه فضاکار..................................................................................۹۷

چند نمونه طراحی ماشین...................................................................۱۰۵

کانسپت های اصلی طرح...................................................................۱۰۶

👇محصولات تصادفی👇

مدل قیمت گذاری آربیتراژ طرح تولید مکمل پروبیوتیک جهت ارائه در كمیته توسعه صنعت انبارداری نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی پاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری