👈 فروشگاه فایل 👉

یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصل و مقاله کنترل هوشمند کشتی با استفاده از شبکه عصبی و منطق فازی و ژنتیک الگوریتم

عنوان انگلیسی مقاله :

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers

عنوان فارسی مقاله :

یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

سال انتشار : 2006

کیفیت : B

چکیده انگلیسی :

Abstract-A novel approach has been promoted for fuzzyneural ship controllers. An RBF neural network and GAoptimization are employed in a fuzzy neural controller to dealwith the nonlinearity time varying and uncertain factors.Utilizing the designed network to substitute the conventionalfuzzy inference the rule base and membership functions can beauto-adjusted by GA optimization. The parameters of neuralnetwork can be decreased by using union-rule configuration inthe hidden layer of the network. The performance of controller isevaluated by the system simulation conducted with Simulinktools by which satisfied results have been obtained

.Index Terms- RBF network. Fuzzy control. Genetic algorithm.Union rule. Ship control

چکیده فارسی :

چکیده- منطق فازی عصبی، رویکردی جدید برای کنترل کشتی ها است.یک شبکه عصبیRBFو بهینه سازیGAدر یک کنترل عصبی فازی به کار برای مقابله با غیرخطی، زمان های مختلف و عوامل نامشخص است. با استفاده از شبکه طراحی شده به جای استنتاج فازی معمولی، پایگاه قوانین و توابع عضویت می تواند به صورت خودکار توسط بهینه سازیGAتنظیم شود.پارامترهای شبکه عصبی را می توان با استفاده از تنظیمات مجموعه قوانین در لایه مخفی از شبکه کاهش داد.نتایج رضایت بخشی از عملکرد کنترل کننده های شبیه سازی سیستم، که توسط ابزار سیمولینک انجام می گردد دست آمده است.

کلمات کلیدی: کنترل فازی. الگوریتم ژنتیک. مجموعه قوانین. کنترل کشتی.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد فایل اتوکد پلان همکف ساختمان آپارتمان 4 طبقه روی پیلوت با مبلمان کامل قابل ویرایش شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی مقاله با عنوان انبارداری