👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده مقاله:

در این مقاله حرکت جریان چگالی محلول آب – نمک در زیر آب شیرین بر روی بستری شیبدار، به صورت عددی بررسی شده است. معادلات بقا جرم، اندازه حرکت و نیز معادله غلظت در حالت مغشوش توسط مدل اعتشاشی v2-f و با شکبه متمرکز به روش حجم کنترل حل شده است. با توجه به اینکه مدل مذکور از رشد غیر فیزیکی انرژی توربولانس جلوگیری می کنند و بدلیل اینکه این جریان چگال در عددهای رینولدز پایین (از مرتبه 1000) مغشوش می شود، لذا شبیه سازی این جریانها توسط مدل مرسوم k-e که نمی تواند حوادث مجاور راجدا بنمایاند چندان مفید فایده نخواهد بود. این حل نشان داده است که مدل v2-f به خوبی می تواند حوادث مجاور جدار را مدل کرده و از نفوذ غیر واقعی مومنتوم عمودی از جدار به داخل جریان بکاهد.

کلیدواژه‌ها:

جریان چگالی ، درون آمیختگی ، مدل اغتشاشی v-f ، مدل اغتشاشی k-e

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آذرشهر نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج دانلود پاورپوینت سیستم های گرمایش از کف دانلود شیت لایه باز 4 راه های نفوذ سم به بدن