👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش "لاگرانژی-اولری دلخواه"به وسیله روش ژاکوبین مبنا

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در تحلیل سیال بوسیله "لاگرانژی-اولریدلخواه" به شبکه محاسباتی اجازه داده می شود تا با سرعت دلخواهی

حرکت نماید.اینکار سبب می شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد یک شبکه غیر منطقی،تطبیق پذیری بیشتری

در هنگاه استفاده از این روش بدست آید.یکی از موارد مهم در روش"لاگرانژی-اولریدلخواه" تعیین سرعت شبکه بگوناه ای است که بتوان به خواسته های فوق رسید.در حال حاضر سعی شده است به بررسی خواص روش ژاکوبین مبنا برای

این منظورپرداخته شود. نتایج بدست امده نشان میدهد که این روش بر خلاف بسیاری از روشهای موجود برای

این منظور تعریفی یگانه ومستقل از کاربربرای حرکت شبکه ارائه می نمایید.همچنین عدم تولید شبکه محاسباتی غیرمنطقی

را تضمین می نمایید

وازگان کلیدی:لاگرانژی اولری دلخواه-بهبود شبکه-زاکوبین مبنا-کیفیت هندسی-دقت محاسباتی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آب و كشاورزی دانلود سورس سایت شبیه سازی جامعه مجازی شیپ فایل بخشهای شهرستان سراب تحقیق و مقاله بسکتبال پاورپوینت پایگاه داده ها