👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش "لاگرانژی-اولری دلخواه"به وسیله روش ژاکوبین مبنا

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در تحلیل سیال بوسیله "لاگرانژی-اولریدلخواه" به شبکه محاسباتی اجازه داده می شود تا با سرعت دلخواهی

حرکت نماید.اینکار سبب می شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد یک شبکه غیر منطقی،تطبیق پذیری بیشتری

در هنگاه استفاده از این روش بدست آید.یکی از موارد مهم در روش"لاگرانژی-اولریدلخواه" تعیین سرعت شبکه بگوناه ای است که بتوان به خواسته های فوق رسید.در حال حاضر سعی شده است به بررسی خواص روش ژاکوبین مبنا برای

این منظورپرداخته شود. نتایج بدست امده نشان میدهد که این روش بر خلاف بسیاری از روشهای موجود برای

این منظور تعریفی یگانه ومستقل از کاربربرای حرکت شبکه ارائه می نمایید.همچنین عدم تولید شبکه محاسباتی غیرمنطقی

را تضمین می نمایید

وازگان کلیدی:لاگرانژی اولری دلخواه-بهبود شبکه-زاکوبین مبنا-کیفیت هندسی-دقت محاسباتی

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش پروژه کامل اتوکد ساختمان مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژیهای سطح کسب و کار اقدام پژوهی : چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات