👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی پاسخ دینامیکی پانلهای چند لایه با لایه عملگر پیزوالکتریک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده مقاله:

در این مقاله پژوهشی بر روی حل الاستیسیته پانلهای مرکب با یک لایه پیزوالکتریک به عنوان عملگر صورت گرفته است. سازه در نظر گرفته شده دارای طول نامحدود ، تکیه گاه های مفصلی ساده، لایه های ارتوترپیک و تحت بار دینامیکی مکانیکی و ولتاژ الکتریکی اعمال شده خارجی می باشد.

معادلات دیفرانسیل حاکم به صورت چندمتغیره کوپل شده می باشد که با بسط بر روی توابع متعامد هندسی در جهت زاویه ای تبدیل به معادلات دیفرانسیل ساده شده است. معادلات حاصل با روش نیومارک به حالت استاتیکی تبدیل گشته و در نهایت با روش المان محدود گلرکین حل گردیده است. نتایج عددی برای پانل چهار لایه [پ/0/90/0] نمایش داده شده است و با نتایج منتشر شده قبلی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها:

پیزوالکتریک ، پانل ، مواد مرکب ، ارتوترپیک ، پوسته ، دینامیک ، عملگر

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 دانلود پاورپوینت معرفی گابریل گورکیان معمار ایرانی پاورپوینت بررسی اقلیم سرد و کوهستانی دانش در مورد سیستمهای هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن دانلودکاراموزی عمران شرکت طوس عامر 21 ص