👈 فروشگاه فایل 👉

فروش مقاله انگلیسی با ترجمه راهنمای شغلی مدیریت تولید

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهنمای شغلی – مدیریت تولید

کار:

مدیران تولید فرایند تولید را در تمام انواع کار تولید از تولید ماشین گرفته تا تولید کفش نظارت می کنند و توجه ویژه شان بر این نکته است که بهترین استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند

(کار،مواد،کارخانه و سرمایه) که این اطمینان از اینکه استراتژی های تولید به کارگرفته شده اند و دستورات مشتری نیزسروقت همان گونه که مشخص شده در اختیار او قرلر می گیرد را شامل می شود.این شامل سازماندهی تولید درمناطق مراکزهزینه می شود با ناظرانی برای آن مناطق که بر استانداردهای کار توافق کرده اند چون آنها مسئول هستند.

Career Guide – Production Management

THE WORK

Production managers oversee the production process in all types of manufacturing operation from car manufacture to clothing or footwear production. Their main concern is to make the best use of available resources (labour materials plant and money). This involves ensuring that production targets are achieved and customer orders completed according to specification and on time. This involves organising production into cost centre areas with supervisors of those areas agreeing performance standards for which they are accountable.

متن انگلیسی ب : ۵ صفحه

متن فارسی : ۵ صفحه

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش رابطه متقابل شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک مقاله ی درباره بیماری های واگیر دار کنترل قدرتمند PID چند متغیره برای یک سیستم PEMFC ده توصیه‬‎ برای معامله گران مبتدی در بازار سرمایه