👈 فروشگاه فایل 👉

شبکه عصبی مصنوعی نوع مرتبه کسری گسسته

ارتباط با ما

... دانلود ...

DISCRETE FRACTIONAL ORDER ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Abstract: In this paper the discrete time fractional order artificial neural network is presented. This structure is proposed

for simulating the dynamics of non-linear fractional order systems. In the second part of this paper several numerical examples

are shown. The final part of the paper presents the discussion on the use of fractional or integer discrete time neural network

for modelling and simulating fractional order non-linear systems. The simulation results show the advantages of the

proposed solution over theclassical (integer) neural network approach to modelling of non-linear fractional order systems

شبکه عصبی مصنوعی نوع مرتبه کسری گسسته

چکیده

در این مقاله شبکه عصبی مصنوعی مرتبه کسری زمان گسسته ارائه می­شود. این ساختار برای شبیه­سازی دینامیک­های سیستم­های مرتبه کسری غیر خطی ارائه می­شود. در بخش دوم این مقاله چند مثال عددی نشان داده می­شود. بخش آخر مقاله بحث بر روی استفاده از شبکه عصبی زمان گسسته عدد صحیح یا کسری برای مدل­سازی و شبیه­سازی سیستم­های غیر خطی مرتبه کسری را نشان می­دهد. نتایج شبیه­سازی مزایای راه­حل ارائه شده نسبت به روش شبکه عصبی (عدد صحیح) کلاسیک با مدل­سازی سیستم­های مرتبه کسری غیر خطی را نشان می­دهد.

.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده مقاله آموزش سوارکاری به کودکان دانلود پاورپوینت موزه هنر سامسونگ سئول کره جنوبی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی