👈 فروشگاه فایل 👉

مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری

با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبار داری جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .

این تحقیق در نظر دارد که ایده های شرکت کفش مشکین مشهد را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد که مهم آنها عبارتند از :

v خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد

v محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت

v بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز

v یکپارچه سازی برنامه

مراحل به کارگرفته شده برای کسب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق عبارتند از :

§ مشاهده

§ مصاحبه

§ پرسشنامه

پس از انجام مراحل امکان سنجی و آنالیز ؛ در فاز طراحی و پیاده سازی این برنامه از 6 جدول اطلاعاتی توسط نرم افزارAccessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزاری Visual Studio ؛ نرم افزار Visual Basic 6 استفاده شده است .

فهرست

مقدمه...................................... 4 ...........................................

فصل اول : معرفی............................ 5

1-1) ضعف برنامه های انبار موجود......... 6

1-2) انگیزه تحقیق....................... 7

1-3) هدف تحقیق ......................... 7

1-4) روش انجام پروزه.................... 7

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری........ 8

2-1) تعریف انبار........................ 9

2-2) دلایل استفاده از انبار.............. 9

2-3) انواع موجودیهای انبار.............. 10

2-4) سازمان انبار....................... 11

2-5) وظایف انباردار..................... 11

2-6) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار...... 12

فصل سوم : طراحی نرم افزار.................. 14

3-1) گزارش شناخت سیستم.................. 15

3-2) گزارش کامل آنالیز سیستم............ 16

3-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی.......... 30

فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار........... 34

4-1) مقدمه............................. 35

4-2) تعریف چند واژه..................... 36

4-3) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار 36

4-4) ارزیابی تحقیق...................... 37

4-5) قسمتهایی از کد برنامه.............. 38

پیوست...................................... 46

فرم های طراحی شده برنامه................ 47

منابع و مراجع.............................. 55

فهرست اشکال :

2-1- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها.................................... 11

2-2- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها).... 12

2-3- دیاگرام جریان اطلاعات انبار............ 13

1-1- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود 47

1-2- فرم رمز عبوربرنامه.................... 47

1-3- صفحه اصلی برنامه...................... 48

1-4- فرم ثبت نام پرسنل..................... 48

1-5- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل........... 49

1-6- فرم سفارشات شرکت...................... 49

1-7- فرم مواد اولیه انبار ورودی............ 50

1-8- فرم تولیدات نهایی شرکت................ 50

9-1- فرم مواد اولیه انبار خروجی............ 51

1-10- فرم لیست کارهای ثبت شده.............. 52

1-11- فرم جستجوی تولیدات نهایی............. 52

1-12- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی.... 53

1-13- فرم جستجوی سفارشات................... 53

1-14- فرم میزان دریافتی سفارشات............ 54

1-15- فرم گزارش مشخصات پرسنل............... 54

1-15- فرم ارتباط با ما..................... 54

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن آزمایش تامسون متن کامل پایان نامه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها سیستم اطلاعات مدیریت نمونه آزمون ویسکانسین WCST همراه با شرح و تفسیر