👈 فروشگاه فایل 👉

روشهای جدید اجرایی خرید

ارتباط با ما

... دانلود ...

معیار پایش : شاخص انطباق با برنامه ریزی خرید

شاخص :

هدف از اندازه‌گیری شاخص

هدف بررسی نوع برنامه ریزی است كه آیا نیازهای واحدهای مختلف بطور صحیح برنامه ریزی شده اند یا خیر . ( در واقع چه میزان برنامه ریزی منطبق با واقعیت می باشد ).

تعاریف مرتبط

حجم خریدهای انجام شده ( وارده ) : تعداد كل خریدهایی كه در یك دوره خاص توسط امور پشتیبانی انجام گرفته است واز نرم افزار مدیریت كالا بدست می آید .

حجم خریدهای برنامه ریزی شده (نیاز ): منظور تعداد خریدهایی است كه در ابتدای سال توسط واحد برنامه ریزی در كتابچه نیاز سالیانه شركت در نظر گرفته شده است .

روش اندازه‌گیری

نرم افزار مدیریت كالا ، گزارشات ، گزارش وارده صادره ، جمع ستون وارده .

كتابچه نیاز سالیانه شركت كه توسط دفتر برنامه ریزی تهیه می شود این مقدار را به ما میدهد.

تذكر : باتوجه به تاخیر پرداخت وجوه خریداری شده وصدور اسناد مالی ، اطلاعات ریالی شاخص می باید از سیستم كالا بدست آید .

حدود پذیرش: %

دوره اندازه گیری: ماه

مسؤول اندازه گیری: مدیر امور پشتیبانی

نكات قابل توجه در تجزیه و تحلیل شاخص

عدم محاسبه شده جهت شاخص اگر از حدود پذیرش بیشتر باشد موارد زیر باید بررسی گردد ( بالاتر از 100%)

آیا قیمت اقلام خریداری شده افزایش یافته است ؟ به چه نسبت ؟

آیا ردیف اقلام خریداری شده افزایش داشته است ؟

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود سئوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری به صورت کامل مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی پرسشنامه باورهای هوشی دانلود فایل ورد word پروژه ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)