👈 فروشگاه فایل 👉

بانکداری و جزئیات کلیه امورات بانکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست:

فصل اول. 18

آشنایی با خدمات و تسهیلات ارائه شده به مشتریان. 18

مقدمه : 18

معرفی خدمات ارائه شده در موسسه مالی و اعتباری فرشتگان سراسر كشور 19

الف : تسهیلات.. 19

ب : حسابهای سپرده مدت دار. 27

ج : حسابهای قرض الحسنه پس انداز. 27

خدمات دستگاه‌های عابربانك (ATM) 30

د : حسابهای قرض الحسنه جاری.. 31

نقش اقتصادی چك : 31

پیشینه چک.. 32

نکات مهم قانونی چک.. 34

مجازات صدور چک بی محل. 35

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترك : 40

متن قانون‌صدور چك ( قانون‌جدید) 45

فصل دوم. 74

نحوه تنظیم حسابهای مالی. 74

حسابهای داخلی. 75

اجزا و عناصر تشکیل دهنده مدل حسابداری بانکها 78

اجزای سرمایه در بانکها 79

سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها 79

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین. 80

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری : 81

منافع حاصل از سرمایه گذاریها : 81

سرمایه گذاریها و مشارکت حقوقی. 82

اعتبار اسنادی و عملیات بانکی. 85

منابع و مصارف در بانکها 86

سند حسابداری سپرده قانونی. 90

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها 90

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری : 92

نرخ سپرده قانونی. 94

سود اوراق مشارکت (مشاع یا غیر مشاع) 95

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران. 96

نسبتهای مالی الزام آور 97

ضریب نقدینگی در بانکها 97

نحوه محاسبه سود وام‌های بانكی. 98

تراکم دارایی‌ها و بدهی‌ها و اقلام خارج از ترازنامه. 101

فصل سوم. 117

نحوه طراحی صورتهای مالی به همراه صورتهای مالی موسسه مالی و اعتباری فرشتگان. 117

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی. 118

نسبتهای مالی دربانکها 120

سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها 120

اقلام خارج از ترازنامه‌ 121

ترازنامه یا بیلان : 121

ترازنامه در بانکها 122

سود و زیان در بانکها 127

نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌‌های ایران. 131

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شكل گیری اسراییل نقشه کاربری اراضی شهرستان بندر انزلی معماری در دوره ساسانیان سیستم مکانیزاسیون فروشگاه چرخ خیاطی مبانی نظری ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان