👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول 3

1-1- معرفی محل کارآموزی 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی 4

فصل دوم 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی ) 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده 6

فصل سوم 15

3-1- مشکل 1 15

3-2- راحل سریع 1 15

3-3- راحل سریع 2 15

3-4- مشکل 2 16

3-5- راحل سریع 1 16

3-6- راحل سریع 2 16

3-7- اداره ای به نام آفیس 17

3-8- راحل سریع 18

3-9- بوق های کامپیوتری 19

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر 20

3-11- برای تمیز کردن cd-drive 25

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری 29

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز 39

فرم گزارش کار هفتگی 36

فرم گزارش کار ماهانه 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز 51

ارزیابی نهایی کارآموزی 54

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روانشناسی نوجوانی پژوهش عهدشکنی آمریکا ، مصادیق و نمونه ها گزارش کارآموزی حقوق - شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج پاورپوینت فصل هشتم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک