👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود ترجمه مقاله تکنیک­های داده­ کاوی برای هوش کسب و کار در سیستم آموزشی: کاوش موردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

2014 IEEE

Data Mining Techniques for Business Intelligence in Educational System: A Case Mining

Abstract- In an educational system monitoring the progress of

students academic performance is a challenging issue. Currently

there is an increasing interest in data mining and educational

systems leading to the development of educational data mining. It

helps in evaluating progression in an academic environment. In

this paper we have implemented Apriori algorithm for analysing

student's result data in order to monitor the progression of

academic performance of students for the purpose of making an

effective decision by the academic planners. This leads to better

results thereby increasing the profitability of the educational

institutions specially in the private institutions

تکنیک­های داده­ کاوی برای هوش کسب و کار در سیستم آموزشی: کاوش موردی

چکیده

در سیستم آموزشی، نظارت بر پیشرفت علمی دانش­آموزان مساله­ی چالش برانگیزی است. هم اکنون توجه روز افزونی بر داده­کاوی و سیستم­های که منجر به پیشرفت داده­کاوی آموزشی می­شوند وجود دارد. این امر به ارزیابی پیشرفت در محیط آموزشی می­شود. در این مقاله، از الگوریتم آپریوری برای آنالیز داده­های نتیجه (کارنامه) دانش­آموز استفاده می­شود تا بر پیشرفت علمی دانش­آموزان با هدف تصمیم­گیری موثر توسط طراحان علمی نظارت کرد. این امر منجر به نتایج بهتر شده و نتیجتا مفید بودن موسسات آموزشی بخصوص موسسات خصوصی را در پی دارد.

..

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج پایان نامه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی پروپوزال (بررسی تعارض قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با اسناد رسمی ) پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی