👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق ادربیل {خلخال}

ارتباط با ما

... دانلود ...

استاد راهنما :

Ø مقدمه (ص 3)

Ø قسمت های یک اداره برق(ص 4)

Ø سیستم های توزیع انرژی الکتریکی (ص5 )

Ø وضایف شرکت توزیع برق (ص 5)

Ø چند مورد از مهمترین وظایف واحد شبكه اداره برق (ص 5)

Ø شبکه (ص 6)

Ø شبکه های توزیع و انواع آن (ص 6)

Ø شبکه های هوایی و زمینی(ص9)

Ø هادی ،پایه ها (ص 11)

Ø مواردی كه در بازدید ثبت می گردد(ص 11)

Ø كروكی یكی از موارد بازدید(ص 13)

Ø توضیحاتی در مورد یراق آلات نصب(ص 16)

Ø طراحی شبکه فشار ضعیف میدان شهدا رودسر(ص20)

Ø طراحی شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی یکی از بازدیدها با نرم افزار اتوکد (ص21)

Ø نتیجه گیری(ص21)

بخش دوم

Ø نقش فن آوری اطلاعات در صنعت برق(ص24)

Ø بررسی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق كشور(ص27)

Ø بررسی وضعیت موجود صنعت برق در زمینه فن آوری اطلاعات وارتباطات(ص28)

Ø نقش فن آوری اطلاعات در صنعت برق(ص26)

Ø تاثیر فن آوری اطلاعات بر مدیریت صنعت برق و نقش مدیریت بر فن آوری اطلاعات (ص27)

Ø مشكلات موجود توسعه فن آوری اطلاعات وارتباطات در بخش صنعت برق: (ص28)

Ø نتیجه گیری(ص31)

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 10 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت کابل البرز در سال 88 نقاشی مبانی نظری تیزهوشان و آموزش استعدادهای درخشان (سمپاد)