👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شرکت بیمه ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

فصل اول: مقدمه

مقدمه......................................................................................................................................................................................1

محل كار آموزی...............................................................................................................................................................2

تاریخچه بیمه...............................................................................................................................................................3

تاریخچه بیمه ایران ......................................................................................................................................................5

مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران........................................................................................................5

صاحبان سهام و مؤسسان شرکت..................................................................................................................................6

استخدام نیروی متخصص....................................................................................................................................................7

تهیه مکان برای دفتر کار شرکت.......................................................................................................................................7

خرید اثاثیه و لوازم اداری.........................................................................................................................................7.

شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت..................................................................7

اولین کارمندان شرکت......................................................................................................................................................8

هزینه تأسیس....................................................................................................................................................................8

چارت سازمانی بیمه ایران...................................................................................................................................................9

فصل دوم: سیاست ها و خدمات بیمه ایران

بیمه ایران و چشم انداز های آینده نگری.....................................................................................................................11

سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر......................................................................................................................14.

سیستم های کارای اطلاعات حسابداری.....................................................................................................................17

سیاست ها و خدمات شركت بیمه ایران...................................................................................................................19

فصل سوم: فرایند خدمات بیمه ایران

معرفی انواع بیمه ......................................................................................................................................................26

اصل مسئله .............................................................................................................................................................28

مفاهیم ................................................................................................................................................................................29

تفاوتهای موجود بین استاندارد حسابداری شماره 28 و آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه ایران در مورد ذخیره‌های فنی بیمه‌های غیرزندگی موسسه‌های بیمه..............................................................................................31

روش و كارایی بیمه ................................................................................................................................................35

تاثیر تفاوتهای موجود برسود و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه ایران....................................................................36.

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

جمع بندی و نتیجه گیری .......................................................................................................................................38

ضمیمه : نمونه‌هایی از آمار و جداول

👇محصولات تصادفی👇

نقشه آبراهه های حوضه آبریز رودخانه کرخه گزارش کارآموزی واحد تولید ظروف یكبار مصرف و بسته بندی تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور پرسشنامه سبک رهبری (سازمان) نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری