👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه­ی پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام همایش

2002 Student Conference on Research and Development Proceedings Shah Alam. Malaysia

عنوان مقاله:

STUDY OF FUZZY LOGIC POWER SYSTEM STABILIZER

Abstruct-This paper presents a study of fuzzy logic power system stabilizer (PSS) for stability

enhancement of a single.machiue power system. In order to accomplish a stability enhancement. speed

deviation (Am) and acceleration (Aw) of the rotor synchronous generator were taken as the input to the

fuzzy logic controller. These variables take significant effects on damping the generator shaft

mechanical oscillations. The stabilizing signals were computed using the fuzzy membership function

depending on these variables. Simulink Block Design and Matlab 5.3 were utilized in implementing the

study. The performance of the fuzzy logic power system stabilizer was compared with the conventional

power system stabilizer and without power system stabilizer. The simulations were tested under different

types of conditions; the steady state operation three phase to ground fault. mechanical power input

changes. generator loading and reference voltage(Vref) step changes.

مطالعه­ی پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی (PSS) در بهبود پایداری سیستم قدرت تک ماشینه می­پردازیم. به منظور بهبود پایداری، انحراف سرعت (Dw) و شتاب (Dv) روتورِ ژنراتور سنکرون به عنوان ورودی کنترلر منطق فازی در نظر گرفته شدند. این متغیرها اثرات قابل ملاحظه­ای بر میرائی نوسانات مکانیکی شفت ژنراتور دارند. سیگنال­های پایدارساز با استفاده از تابع عضویت فازی که به این متغیرها وابسته هستند بررسی شدند. Simulink Block Design و Matlab 5.3در پیاده­سازی سیستم بکار بردهشدند. عملکرد پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی با پایدارساز سیستم قدرت متعارف و بدون پایدارساز سیستم قدرت مقایسه شد. شبیه­سازی­ها تحت شرایط مختلف یعنی عملیات در حالت ماندگار، خطای سه فاز به زمین، تغییرات توان مکانیکی ورودی، بارگیری ژنراتور و تغییرات پله­ای ولتاژ مرجع (Vref) مورد آزمایش قرار گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 11 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله سیستم­های مدیریت کارمند و بافت­های سازمانی دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت دانلود فایل ورد Word در مورد لیزر