👈 فروشگاه فایل 👉

ماشینهای الکتریکی(از فصلهای کتاب چاپمن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماشینهای الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی

۱- ماشین‌های الکتریکی (تحلیل- بهره‌برداری- کنترل) تالیف دکتر سن- : مهندس نبوی- دکتر عابدی،

۲- ماشین‌های الکتریکی، تالیف: سلمون- دکتر لسانی،

۳-ماشین‌های الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، تالیف: دکتر ال‌هاواری- دکتر عابدی- نظرزاده،

۴- مبانی ماشین‌های الکتریکی تالیف چاپمن- دکتر جواد فیض

تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها۱- سیگنال‌ها و سیستم‌‌ها تالیف: اپنهام، الن ویلسکی، : مهندس مجید ملکان، دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله اثر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) و شیوه های مدیریت زنجیره تامین(SCM) در عملکرد شرکت ها مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت حیدریه به همراه متن انگلیسی اخلاق مدیریت اسلامی ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران دانلودگزارش کارآموزی در شركت هواپیمایی 60ص