👈 فروشگاه فایل 👉

متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع شناخت كاربردی لپ تاپ

ارتباط با ما

... دانلود ...

متن کامل تحقیق کارشناسی با موضوع شناخت كاربردی لپ تاپ

اصطلاحات مورد استفاده در سند :

این سند دارای اصطلاحاتی است كه به تشریح نیاز دارند قبل از اینكه آنرا مطالعه كنید . در این بخش توصیف آنها و چگونگی انتخاب آنها در سند آمده است .

آدرس شبكه مقصد – DNAT – روش آدرس IP مقصد در بسته اشتاره دارد و یا تغییر آنرا نشان مىدهد . این با SNAT استفاده شد و به كاربرها در به اشتراك گذاری آدرس IP اینترنت كمك مىكند و خدمات سرویس دهنده را ارائه مىنماید. این روند با تعیین port متفاوت با آدرس IP عملی است و مسیر linux را برای ارسال ترافیك نشان مىدهد .

جریان- این اصطلاح به روابط ارسال و دریافت بسته ها در رابطه با روش جدید اشاره دارد . اصولاً این اصطلاح برای یك نوع ارتباط به كار مىرود كه دو یا چند بسته را در دو جهت ارسال مىكند . در TCP این به معنای ارتباطی است كه یك SYN را ارسال مىكند و سپس با SYN/ACK جواب مىدهد ولی ارتباط ارسالی SYN و جواب میزبان ICMP نیز مهم است . به عبارت دیگر از این اصطلاح به خوبی استفاده نمی‌كنم .

SNAT – آدرس شبكه منبع این اصطلاح به روش آدرس منبع به دیگری اشاره دارد . این برای چندین میزبان وجه اشتراك گذاری آدرس IP اینترنت به كار میرود زیرا نقص آدرس IP در IP 74 مطرح است ( IP 74 این را حل مىكند )

حالت – این اصطلاح بحالت بسته طبق پروتكل كنترل انتقال RFC 793 اشاره دارد و در Netfilter/iptable به كار مىرود . توجه كنید كه حالات درونی و خارجی تابع ویژگی RFC 793 است . دلیل اصلی آن است كه Netfilter باید چندمین فرضیه در مورد ارتباط و بسته ها ارائه كند . فضای كاربر – این اصطلاح به هر چیز كه در خارج kernel روی دهد اشاره دارد به عنوان مثال تحریك iptable-h در خارج kernel است ولی iptable – A Forward p – tcp jAce Ept در kernel است زیرا قانون جدید به مجموعه قوانین اضافه می‌شود .

فضای kernel – این نكاتش برخلاف فضای كاربر است این اقدامات را در kernel نشان مىدهد و همه در خارج آن .

قلمرو كاربر – به فضای كاربر مراجعه كنید

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی FsQCA مبانی نظری خستگی روانی ناشی از کار معلمان، فرسودگی شغلی پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی