👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با معماری صدر مسیحیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند این دین در گروانندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوران به خود ، توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند و همچنین از شرکت در مراسم سهل انگارانۀآن خود داری می کردند خرابکار سیاسی به شمار میرفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند تاسیتوس ضمن بحث در بارۀ گرایشهای روزگار خویش ، مسیحیان را معتقدان به یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی آور و زشت می نامید ، که به عقیدۀ وی از ویژگیهای دین های خاور زمین به شمار می رفتند

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بهترین ورزش برای كاهش و افزایش وزن تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو آموزش هایی ساده از جاوا پاورپوینت جنگهای صلیبی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارکت