👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق مخاطرات طبیعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیاره ای که برای زیستن بدان نیازمندیم برخوردار از نیروهای طبیعی است که شاهدی از نظم و پویایی هستی می باشد . این نیروها می توانند در هر زمان و مان ما را تهدید کنند . گاهی زمسین را می لرزانند و ساختمانهای بزرگ را چون خانه هایی مقوایی در هم می ریزند. زمانی اهریمن خشکسالی سایه می افکند و گاه طوفانهای سهمگین لجام گسیخته همه هستی ما را درهم می کوبد . این حوادث هزاران و گاه صدها هزار انسان را به کام مرگ میبرند .

سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص خود همواره با خطر سوانح طبیعی روبرو است . تاریخ و علم هر دو نشان داده که هیچ جای ایران مصوناز مخاطرات طبیعی نیست و وقوع آن در آینده اجتناب ناپذیراست . پس باید حوادث را جدی بگیریم و علاج واقعه را قبل از وقوع آن بکنیم . دیگر حق نداریم بگوییم غافلگیر شدیم . چون میدانیم زلزله ،خشکسالی ،سیل دور برگشت دارد و هر چند وقت یک بار دیگر تکرار می شود.

👇محصولات تصادفی👇

سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92 هزینه یابی بر مبنای فعالیت « ABC » آرایش درسایه رنگها مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی و منطقه­ای دانلودکارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت 21 ص