👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

دسته: اقتصاد-مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:pdf

نرم افزار eviews از معروفترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده فراوان قرار می گیرد . این فایل شامل پنج بخش به صورت زیر می باشد:

آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews

تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews

آموزش تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله در نرم افزار eviews

آموزش آزمون محدودیت بر روی ضرایب در نرم افزار eviews

آموزش آزمون خودهمبستگی(LM) وروشهای رفع آن با استفاده از نرم افزار eviews

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ازدواج و طلاق مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی (فصل دوم تحقیق) پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده