achievement

آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC

برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUCدر این فایل آموزشی تمامی G کدها و M کدهای دستگاه فرز با کنترلر فانوک آموزش داده شده است . بهترین و کامل ترین مرجع کدنویسی است که برای برنامه نویسان سی ان سی کار و دانشجویان ساخت و تولید بسیار مفید است .

فرایند تولید کله قند

برای تولید قند کلهمی توان از دو روش استفاده نمود . یکی روش تبلور و دیگری روش قالب و پرس . حال به توضیح هر دو روش می پردازیم .....—روش قالب و پرساین روش معمولا برای تولید کله قندهای کوچک به کار می رود به این صورت که ...—روش تبلوراین روش اغلب برای تولید کله قندهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد ...مرا