achievement

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393 با ذکر منبع و شماره صفحه مربوط به طرح سوال

در این فایل بصورت تشریحی به تمامی 30 سوال نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در آزمون ارشد 93 پاسخ داده است همچنین منابع طرح سوال به همراه شماره صفحه 23 سوال از 30 سوال نیز ذکر شده است

پایان نامه کارشناسی ارشد سریهای زمانی

سریهای زمانیمقدمهمقیاس های اندازه گیری تشابه در سری های زمانی2.1. ( فاصله اقلیدسی ونرم Lp) Euclidean Distances and Lp Norms2.2. ( تبدیلات نرمال ) Normalization Transformations2.3. (تبدیلات عمومی) General Transformations2.4. Dynamic Time Warping2.5. Longest Common Subsequence Similarityتکنیک های شاخص