achievement

بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی

این فایل مربوط به یک دفاعیه از تحقیق کارشناسی ارشد می باشد. کسانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از تحقیق دارند می توانند از این پاورپوینت استاندارد استفاده کنند. تمامی موارد لازم برای دفاع از یک تحقیق در این فایل آورده شده است فرمت: ppt

پاورپوینت (اسلاید) شخصیت

عنوان: پاورپوینت شخصیتفرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)تعداد اسلاید: 28 اسلایددسته: مدیریتاین فایل شامل پاورپوینتی با عنوان "شخصیت"بوده و در 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریتمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل